Składki członkowskie na 2009 r.

Informuję wszystkich członkow i kandydatów naszego Stowarzyszenia ,że podjęliśmy decyzję o wysokości składki na 2009r. Jej wysokość ustalona została tak jak w ubiegłym roku na kwotę  150 zł.Ustaliliśmy ponadto , że w 2009 r.składek nie płacą modelarze , którzy osiągnęli w 2008 r. miejsca od 1-3 w międzynarodowych i krajowych zawodach modelarskich. Warunkiem zwolnienia tych członków  ze składek  są udokumentowane wyniki sportowe. Opłaty za ubezpieczenie na 2009 r. dla tych osób zostanie pokryte ze składek członkowskich Stowarzyszenia.Jednocześnie przypominam ,że wszyscy członkowie i kandydaci którzy złożyli deklaracje zobowiązani są do zapłacenia składki członkowskiej do końca stycznia. Brak wpłaty za składkę na 2009r. będzie skutkowało brakiem zgody na wydanie  przepustki na lądowisko. Po terminie 31 stycznia 2009 r. nie będą przyjmowane żadne zgłoszenia na wydanie dokumentu upowazniającego na przebywanie na lądowisku.

Sławomir